Asistenti u nastavi Ispis E-mail
Četvrtak, 02 Kolovoz 2007 00:00

Asistent u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Iako, u svijetu ovakav oblik podrške je već uobičajena praksa u školama u koje su integrirana djeca s posebnim obrazovnim potrebama, u Republici Hrvatskoj ovakav oblik podrške je tek u začetku. Zahvaljujući upornosti stručnjaka, projektom „Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama“ ovakav oblik podrške polako postaje  praksom i  u hrvatskim školama.

Obzirom da u današnjim razrednim odjeljenjima postoji velik  broj učenika, učenicima s posebnim obrazovnim potrebama (kojih je nerijetko 2-5 u jednom razredu) nisu osigurani adekvatni uvjeti školovanja. Učitelji nisu educirani za specifičnosti rada s ovom populacijom, i često im uz najbolju volju ne znaju pružiti neophodnu podršku. Nije rijetkost da djeca s posebnim obrazovnim potrebama odbijaju školovanje i rijetko dosižu srednju naobrazbu. Time, ne svojom krivnjom, postaju oni članovi društva koji su visoko rizični da postanu socijalno isključeni.

Dosadašnje iskustvo pokazalo je da uvođenjem asistenata u nastavu škole u kojima se provodi projekt, omogućile su učenicima s posebnim obrazovnim potrebama ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima nastavnih sadržaja. Također, učitelji razrednih odjeljenja u koje su uključena djeca s posebnim obrazovnim potrebama, podržali su ovakav način podrške, ističući kako im je uvelike olakšano provođenje nastavnog plana i programa.

image002 image004

 

Asistent u nastavi

 

Asistent u nastavi direktno radi u nastavi i predstavlja podršku:

 • učeniku s posebnim potrebama (za uključivanje u razred, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka)
 • učitelju i drugim stručnjacima (kreiranje ciljeva, zajednička izrada individualnog plana rada s učenikom, realizacija planiranog s učiteljima i drugim stručnjacima direktnim radom s učenikom, povratna informacija...)
 • kurikulumu ( u skladu sa sposobnostima učenika)
 • školi (rad u timu, sudjelovanje u životu škole, poznavanje pravila u školi)

 

Izbor asistenata radi Mobilni stručni tim( MST), vodeći računa o osobinama ličnosti i razini osposobljenosti.

Svaki asistent prolazi edukaciju organiziranu od strane stručnog tima Udruge «IDEM»( kasnije Centra za edukacijsku inkluziju) i to:

 • uvodni seminar (najmanje 5 sati)
 • učenje iz literature
 • sudjeluje na edukacijama koje provodi MST u školi
 • učenje putem praćenja zajedničkog rada učitelja, koordinatora i drugih stručnjaka škole
 • skupna supervizija

 

Asistent u nastavi direktno radi s učenikom po 4 sata dnevno, 5 dana u tjednu (ukupno 20 sati tjedno).

 

TKO MOŽE BITI ASISTENT U NASTAVI?

 

Studenti apsolventi:

 • Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta
 • Učiteljskog fakulteta
 • Nastavničkih fakulteta
 • Drugih fakulteta
 • Psiholozi
 • Pedagozi

Nezaposleni edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, učitelji, pedagozi, psiholozi.

 

KAKO POSTATI ASISTENT U NASTAVI?

 

Da bi posteli asistenti u nastavi, kandidati prolaze kroz tri koraka:

 

1. INTERVJU I SELEKCIJA KANDIDATA

 

Izbor asistenata radi Mobilni stručni tim (MST), vodeći računa o osobinama ličnosti i razini osposobljenosti.

 

2. EDUKACIJA

 

a) Osnovna edukacija o posebnostima rada s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koju pružaju članovi Mobilnog stručnog tima - eminenti stručnjaci s područja edukacijske rehabilitacije

b) Grupna supervizija asistenata

c) Literatura za rad asistenta

 

3. RAD U RAZREDU

 

a) Upoznavanje s kolektivom škole i učenicima u razredu

b) Suradna nastava s učiteljem uz podršku člana MST-a i koordinatora za asistente škole

 

KOME POMAŽE ASISTENT U NASTAVI?

 

Učitelju/ima u provođenju individualnog odgojno-obrazovnog programa s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama uključenima u redovne razrede te po potrebi u radu s ostalim učenicima u razrednom kolektivu.

 

KOLIKO RADI ASISTENT U NASTAVI?

 

Svakodnevno, asistenti u razredu rade u prosjeku 20 sati tjedno.

 

KAKO POMAŽE UČENIKU?

 

Osnovna je zadaća asistenta u nastavi neposredna podrška učenicima s teškoćama u razredu, kojom im se pomaže u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. Učitelju pak, asistent pomaže u kreiranju nastavnih ciljeva, zajednički razrađuju individualizirane odgojno-obrazovne programe (IOOP) te surađuju u realizaciji planiranog. Asistent u nastavi uključuje se i u rad cijelog razreda i škole te surađuje s ostalim učiteljima unutar kolektiva, sve zbog poboljšanja uvjeta školovanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama. 

 

PREDUVJETI ZA RAD ASISTENTA U NASTAVI

 

Odobrenje škole za rad asistenta.

Spremnost roditelja za podršku učeniku.

Imenovani koordinator škole za asistente.

Osigurani članovi Mobilnog stručnog tima za kontinuiranu podršku učiteljima i asistentu.

Redovna supervizija članova MST-a.

Redovna supervizija asistenata.

 

 

KOJE USLUGE MOŽE PRUŽITI UDRUGA IDEM

 

- izbor asistenata

- osnovna edukacija asistenata

- supervizija asistenata

- osiguranje podrške članova MST-a (utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, savjetovanje učitelja u izradi individualnog odgojno-obrazovnog programa, savjetovanje asistenta u razredu)

- osiguranje supervizije MST-a

- edukacija učitelja putem radionica u školi

 

ŽELITE LI BITI ASISTENT U NASTAVI ILI TRAŽITE ASISTENTA U NASTAVI JAVITE SE U:

 

Hrvatsku udrugu za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM", Ilica 48, Zagreb, www.idem.hr

 

Projekt se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u suradnji s UNDP-om (United Nations Development Programme), Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Svjetskom bankom iz sredstava "Programa za inovacije i učenje", Europskom komisijom (iz sredstava PHARE 2006), Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, RTL-om i drugim donatorima. 

 

 

 

 

Ažurirano Utorak, 16 Prosinac 2008 12:11
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex