Obavijest o nabavi Ispis E-mail
Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 20:46

Znanjem do posla

Usluga edukacije „Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama“

 

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja:

CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM
Ilica 48, Zagreb
OIB: 22240978017
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.idem.hr

 

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Jadranka Brkljačić, izvršni tajnik
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
telefon: +385 1 4813081


1.3. Opis predmeta nabave

Usluga: provedba verificiranog programa obrazovanja odraslih – „Program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama“.

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva kodni broj: UP.02.1.1.06.0085 za provedbu projekta „Znanjem do posla“ temeljem poziva „Podrška
socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Naručitelj Projekt provodi zajedno s partnerima:
- Splitsko-dalmatinska županija
- Grad Karlovac.


1.4. Vrsta postupka javne nabave

Sukladno dijelu Ugovora UP.02.1.1.06.0085 kojim se reguliraju postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, NOJN-ovi su obvezni provoditi nabavu robe, radova i usluga poštujući opća načela i procedure propisane Ugovorom, a sukladno objavljenim pragovima.


1.5. Procijenjena vrijednost nabave

180.000,00 HRK bez PDV-a

 

1.6. Troškovnik

Troškovnik se nalazi u prilogu broj 2 ovog Poziva


1.7. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Ponuditelja, evidencijskim brojem nabave s naznakom „NE OTVARAJ“.
Ponuda u omotnici mora biti zaprimljena na adresi naručitelje: Centra inkluzivne potpore IDEM, Zagreb, Ilica 48, do 20. lipnja 2019.


1.8. Jezik i način iskaza cijene u ponudi

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u HRK.
Nije dopušteno izbacivanje ili upisivanje pojedinih dijelova Troškovnika.

 

1.9. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).


1.10. Rok za postavljanje upita za dodatnim informacijama

Pitanja je moguće postaviti do kraja radnog dana 17. lipnja 2019. na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

1.11.Dodatna dokumentacija:

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u prilogu ove Obavijesti o nabavi objavljenoj dana 10. lipnja 2019. godine na internetskoj stranici www.idem.hr.

 

DOKUMENTACIJA

 

PRILOZI:

PRILOG 1 - Ponudbeni list

PRILOG 1- DODATAK 1 - Ponudbeni list

PRILOG 1- DODATAK 2- Ponudbeni list

PRILOG 2 Troškovnik

PRILOG 3 - Izjava ponuditelja - napostojanje razloga za isključenje

PRILOG 4 - Izjava ponuditelja - istinitost ponude, prihvaćanje uvjeta

PRILOG 5 - Izjava o raspolozivosti

PRILOG 6 - Predložak životopisa

 

Ažurirano Ponedjeljak, 10 Lipanj 2019 20:54
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex