Postupci individualizacije u nastavi za učenike sa ADHD-om Ispis E-mail
Petak, 28 Rujan 2007 11:52
 Teškoće  Preporuke

 LOŠ RUKOPIS

 

Ocjenjivati sadržaj, ne rukopis; koristiti jasne, čitljive i pregledne forme za pisane testove; označiti linijama mjesta za odgovor; ostaviti dovoljno mjesta za odgovor ako je rukopis nezgrapan;nije dobro negativno ocjenjivati ili kažnjavati učenika ako ne prepisuje npr. sa ploče u bilježnicu, treba ga uputiti na izvor iz knjige ili mu dati već isprintan sažetak predavanja da ga zalijepi u bilježnicu

POTEŠKOĆE KOD PISMENE PROVJERE ZNANJA

 

Omogućiti dodatno vrijeme; skratiti test ili ga podijeliti u više cjelina koje će učenik rješavati u nekoliko navrata;  omogućiti usmeno ispitivanje;

POTEŠKOĆE KOD PRIHVAĆANJA UPUTA

 

Privući pažnju prije davanja uputa: koristiti upozoravajuće geste, npr. lagano tapšanje po ramenu;  kombinirati usmene i pismene upute; zadavati upute jednu po jednu; tiho ponoviti upute učeniku; tražiti da ponovi upute radi potvrde razumijevanja;

POTEŠKOĆE PRI ZAPAMĆIVANJU(ili sadržaja učenja ili domaćih zadaća)

 

Kombinirati govorne, vizualne, pisane i iskustvene metode; možda je učeniku potrebno da sam ponovi kako bi zapamtio; Provjeriti da li je u bilježnicu zabilježio koji su zadaci za domaću zadaću

POTEŠKOĆE KOD IZVRŠAVANJA ZADATAKA

 

Nabrojati, napisati i izreći sve korake potrebne za izvršenje zadataka; reducirati zadatak u nekoliko izvedivih dijelova u određenom vremenu; često provjeravati napredak; omogućiti učeniku pomoć drugih učenika, tj. točno mu reći kome se i kako treba obratiti ako "zapne"; ako učenik griješi, objasniti što ne valja, pokazati što i kako treba učiniti ili mu pomoći da sam dođe do rješenja – nakon toga obavezno pohvaliti

NESNALAŽENJE U PISANOM MATERIJALU (teško izvlačenje zaključaka iz teksta, teško razlučivanje bitnog od nebitnog)

 

Pripremiti pisani materijal sa podcrtanim bitnim dijelovima; predočiti uz tekst bitne činjenice na koje treba obratiti pažnju;  

POTEŠKOĆE ZADRŽAVANJA PAŽNJE NA ODREÐENOM ZADATKU

 

Nagraditi pažnju; razbiti aktivnosti u manje jedinice; nagraditi izvršavanje na vrijeme; koristiti fizičku blizinu i dodir za pre­usmjeravanje aktivnosti učenika; smanjitii mogućnost odvlačenja pažnje bukom i događajima u okolini (npr.sjedenje u prvoj klupi, dalje od prozora i vrata); omogućiti da se učenik aktivno uključi u izlaganje; osigurati razumljivost predavanja (kako se učenik ne bi "isključio" radi nerazumijevanja)

SLAB SAMONADZOR  (banalne greške u matematici, te kod izgovora i pisanja)

 

Podučavati metodama samonadzora; poticati prekidanje rada i provjeru učinjenog

POTEŠKOĆE PRI PRELASKU S JEDNE AKTIVNOSTI NA DRUGU

 

Pravovremeno obavijestiti o promjeni aktivnosti (npr. "još pet minuta do završetka tog zadatka i prelaska na drugi..."); pravovremeno obavijestiti o očekivanjima u sljedećoj aktivnosti (npr." za sljedeći zadatak treba...");  ako je potrebno, osigurati učeniku pomoćnika za organiziranje i izvršavanje aktivnosti.

NEPRIMJERENA INTERAKCIJA  U RAZREDU (prekidanje, upadanje u riječ, odgovor prije završenog pitanja)

 

Posjesti učenika blizu nastavnika tako da se omogući bolji nadzor;  reći učeniku jasno što se od njega očekuje;  nagraditi poželjno ponašanje; jasno reći što nije dobro i zbog čega...

 

POTEŠKOĆE ZADRŽAVANJA   ODREÐENOG POLOŽAJA DUŽE   VRIJEME (sjedenje u klupi,   stajanje, čekanje u redu..)

 

Unaprijed sa učenikom dogovoriti kako će signalizirati potrebu za kretanjem i što će raditi, uz što manje ometanja vršnjaka u razredu i objašnjenje drugim učenicima zašto je to potrebno učeniku koji ima ADHD.

Ažurirano Utorak, 27 Prosinac 2011 13:40
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex