SALAMANCA STATEMENT Ispis E-mail
Utorak, 16 Prosinac 2008 13:22

PERSPEKTIVE ZAJEDNICE

 

Realizirati cilj uspješnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama nije isključivo zadaća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te škola. Za ostvarenje tog cilja potrebna je suradnja obitelji, mobilizacija zajednice i dobrovoljnih organizacija, kao i potpora široke javnosti. Iskustvo zemalja ili regija koje su već postigle napredak u izjednačavanju obrazovnih mogućnosti za djecu i mlade s posebnim obrazovnim potrebama nudi nekoliko korisnih lekcija.

 

 

PARTNERSTVO S RODITELJIMA

 

Obrazovanje djece s posebnim obrazovnim potrebama je zadaća kako roditelja tako i profesionalaca. Pozitivan stav od strane roditelja pogoduje školskoj i socijalnoj integraciji. Roditelji trebaju potporu kako bi razumjeli ulogu roditelja djeteta s posebnim potrebama. Uloga obitelji i roditelja može biti poboljšana pružanjem potrebnih informacija u jednostavnom i jasnom jeziku; trening roditeljskih vještina je posebno važna zadaća u kulturnom okružju, posebno ondje gdje postoji mala tradicija školovanja. I roditeljima i učiteljima potrebna je potpora i ohrabrenje u procesu učenja kako raditi zajedno kao ravnopravni partneri. Roditelji su privilegirani partneri obzirom na specifične obrazovne potrebe njihove djece te im se treba, u mjeri u kojoj je to moguće, omogućiti da izraze želju za tip obrazovanja koji žele za svoje dijete. Kako bi roditelji bili aktivni partneri  u procesu donošenja odluka treba se razviti suradnja i partnerstvo između školske administracije, učitelja i roditelja . Roditelje treba poticati da sudjeluju u obrazovnim aktivnostima svoje djece kako kod kuće tako i u školi (gdje mogu promatrati učinkovite tehnike učenja i organiziranja van-nastavnih aktivnosti), te da nadziru i pružaju potporu obrazovanju svoje djece.

Vlade se trebaju zalagati za promoviranje partnerskog uključivanja roditelja kroz pravilnike, statute, zakone i druge akte o roditeljskim pravima. Trebaju promovirati razvoj roditeljskih udruga te predstavnici tih udruga trebaju biti uključeni u kreiranje i provedbu programa koji su namijenjeni obrazovanju njihove djece. Organizacije osoba s teškoćama isto tako, trebaju se konzultirati u procesu kreiranja i provedbe programa.

 

UKLJUČENOST ZAJEDNICE

 

Decentralizacija i planiranje koje je bazirano na lokalnom području ide u prilog većem uključenju zajednice u obrazovanje i edukaciju osoba s posebnim obrazovnim potrebama. Lokalna administracija treba poticati participaciju zajednice dajući potporu udrugama i pozivajući ih da sudjeluju u donošenju odluka. Na malim geografskim područjima  treba osigurati značajnu participaciju u zajednici mobilizirajući i prateći mehanizme koji uključuju: civilne administracije, edukacije, zdravstvene i razvojne autoritete, vođe zajednice i dobrovoljne organizacije. Uključenost zajednice treba tražiti u dopunama školskih aktivnosti, osiguranju pomoći u ispunjavanju školskih zadaća i nadoknađivanju nedostataka obiteljske potpore. Naglasiti treba važnost uloge obiteljskih udruga, klubova mladih, potencijalne uloge starijih ljudi i drugih volontera, uključujući osobe s teškoćama, u školskim i van školskim programima.

Kadgod je akcija za rehabilitaciju temeljenu u zajednici inicirana izvana, zajednica je ta koja mora odlučiti hoće li program postati dio provođenih razvojnih aktivnosti. Različiti partneri u zajednici, uključujući organizacije osoba s teškoćama i druge nevladine organizacije, trebaju biti osnaženi kako bi preuzeli odgovornost za programe. Kada je prikladno, vladine agencije na nacionalnom i lokalnom nivou isto tako bi trebale pružiti financijsku i drugu potporu.

 

 

ULOGA DOBROVOLJNIH  ORGANIZACIJA

 

Kako dobrovoljne udruge i nacionalne nevladine organizacije imaju više slobode djelovati te mogu spremnije odgovoriti na izražene potrebe, trebaju dobiti potporu u razvijanju novih ideja i provođenju novih, inovativnih metoda. One mogu imati ulogu inovatora, katalizatora i proširenja spektra programa dostupnih zajednici.Organizacije osoba s teškoćama, i slične, one u kojima oni sami imaju odlučujući utjecaj, trebaju biti pozvane da aktivno sudjeluju u identificiranju potreba, izražavanju stajališta i prioriteta, obavljanju usluga, vrednovanju rezultata i pozivanju na promjene.

 

JAVNA SVIJEST

 

Zakonodavci na svim nivoima, uključujući i školski nivo trebaju redovito potvrđivati svoju obavezu prema inkluziji, i trebaju potvrđivati pozitivne stavove među djecom, učiteljima i široj javnosti prema onima s posebnim obrazovnim potrebama. Masovni mediji mogu igrati moćnu ulogu u promoviranju pozitivnog stava prema integraciji osoba s teškoćama u društvo, nadilazeći predrasude i dezinformacije, uvodeći veći optimizam i predodžbe o kapacitetima osoba s teškoćama. Mediji isto tako, mogu promovirati pozitivne stavove poslodavcima kako bi zapošljavali osobe s teškoćama. Mediji trebaju biti u stanju informirati javnost o novim pristupima u edukaciji, posebno na području uključenja djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovne škole kroz popularizaciju primjera iz uspješne prakse i iskustva.

 

 

 

 
Ažurirano Utorak, 16 Prosinac 2008 13:30
 

Ankete

Kako ste saznali za Idem
 

logo-zakalda-za-potporu-civilnog-drustva
Centar inkluzivne potpore IDEM Zagreb korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


CIP IDEM je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

 
escort bayan bayan escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara izmir escort izmir escort bayan escort bayan bayan escort escort istanbul istanbul escort bayan istanbul escort escort istanbul sex tube free porn hard sex