CIP IDEM

Centar inkluzivne potpore IDEM osnovan je 1994. godine pod imenom Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – ‘IDEM’ na inicijativu stručnjaka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i roditelja djece s teškoćama polaznika redovite škole.

Cilj Centra inkluzivne potpore IDEM je uključivanje djece s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja i osnivanje regionalnih centara za edukacijsku integraciju.

Misija Centra inkluzivne potpore IDEM je organizacijska i stručna podrška školi, roditeljima, djeci s teškoćama i njihovim vršnjacima u provedbi edukacijskog uključivanja.

Vizija Centra inkluzivne potpore IDEM je ostvarivanje prava djece i mladih s teškoćama na uspješno uključivanje u redovne odgojno – obrazovne uvjete zajedno s vršnjacima, što će omogućiti profesionalno kompetentni kadrovi u odgojno – obrazovnim ustanovama, roditelji svjesni prava svoje djece te senzbilizirano socijalno okruženje.

Članovi CIP IDEM su stručnjaci iz područja edukacijske rehabilitacije, psihologije, medicine i pedagogije, učitelji osnovnih škola, srednjoškolski nastavnici i roditelji.

CIP IDEM ima deset aktivnih podružnica: Zagreb, Samobor, Jastrebarsko, Rijeka, Karlovac, Petrinja-Glina-Topusko, Dubrovnik, Šibenik, Osijek i Vukovar.

Izdali smo:

Monografiju: “Učenik s teškoćama između škole i obitelji” (2014.)
(Rezultat IPA projekta “Stručnom potporom do obrazovanja za sve”)

Priručnik za organizaciju rada pomoćnika u nastavi (2011.)

Priručnik za učitelje “Do prihvaćanja zajedno: Integracija djece s posebnim potrebama” (rezultat projekta “Edukacija učitelja”,financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa)

Priručnik za roditelje “Moje dijete u školi” (rezultat zajedničkog projekta Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Udruge IDEM)

Časopis za edukacijsko uključivanje “S VAMA”.