Objave

Izdavačka djelatnost udruge Idem

 PRIRUČNICI: Priručnik za organizaciju rada pomoćnika u nastavi  Sadržaj Priručnik je namijenjen: – stručnim suradnicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola – pomoćnicima u nastavi – zainteresiranim roditeljima djece s teškoćama – svima zainteresiranima za napredniji obrazovni sustav “Do prihvaćanja zajedno”: Integracija djece s posebnim potrebama SadržajPriručnik za učitelje (rezultat projekta “Edukacija učitelja”, financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa)…

Rad s roditeljima

Rad s roditeljima usmjeren je na prihvaćanje vlastitog djeteta, njegovih teškoća i ograničenja, čime se postiže stvaranje pozitivne atmosfere u obitelji kao prvom agensu socijalizacije djeteta s posebnim potrebama. Roditeljima se pomaže da postanu svjesni svoje kompetentnosti i svoje uloge u kreiranju oblika i programskih sadržaja tretmana svoje djece. Rad s roditeljima čija su djeca korisnici usluga udruge IDEM odvija…

Cilj i aktivnosti rada s djecom i mladima

Cilj programa je razvoj socijalnih vještina potrebnih za aktivno sudjelovanje u društvu, organizirano provođenje slobodnog vremena u kreativnim i društveno poželjnim aktivnostima, prevencija ovisnosti i podizanje emocionalne zrelosti. Program okuplja djecu i mlade s posebnim potrebama zajedno s njihovim vršnjacima bez teškoća u razvoju. Provode se slijedeće aktivnosti: Klub ‘Mladi za mlade’ Projekt je koji za cilj ima socijalizaciju mladih…

Trenutni projekti

Izdvajamo neke projekte koji se trenutno odvijaju u Udruzi   1. Edukacijsko-rehabilitacijska podrška učenicima s ADHD-om (deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj) Voditelj: mr.sc. Snježana Sekušak-Galešev Ciljevi: Aktivnosti:   2. Razvoj mobilnih službi potpore edukacijskoj integraciji u gradu Zagrebu Voditelj: prof.dr.sc. Ljiljana Igrić Ciljevi: 1. Aktiviranje podrške edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama pomoću razvoja mobilne službe podrške 2. Nastavak rada središnje mobilne…

Edukacija učitelja

Edukacija učitelja za prihvaćanje djece s posebnim potrebama po školama Ima za cilj razvoj i podizanje razine profesionalne kompetentnosti učitelja za prihvaćanje i rad s djecom s posebnim potrebama. Na inicijativu škole stručnjaci IDEM-a provode edukativne radionice u školama na različite teme u skladu s iskazanim potrebama. (Preuzmite Prijavni obrazac)    Napredni program edukacije Namijenjen je nastavnicima koji su završili…

O nama

  Centar inkluzivne potpore IDEM osnovan je 1994. godine pod imenom Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – ‘IDEM’ na inicijativu stručnjaka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i roditelja djece s teškoćama polaznika redovite škole.   Cilj Centra inkluzivne potpore IDEM je uključivanje djece s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja i osnivanje regionalnih centara za edukacijsku…